Ürün Belgelendirme Hizmetleri

Belgelendirilmesi talep edilen ürünün, ilgili Türk Standardına/Kriterine uygunluğunun doğrulanması amacıyla yapılan belgelendirmedir. “Üretim yeri” ve “Marka” esas alınır.

Belgelendirme faaliyetleri üretim yeri incelemesini ve belgelendirilmesi talep edilen ürünün ilgili Türk Standardı/Kriterine göre muayene ve deneylere tabii tutulmasını içerir. Üretim yeri ve ürün uygunluğunun tespit edilmesinden sonra işlemler “Belgelendirme Karar Organı (Komite)” tarafından sonuçlandırılır. Belgelendirilen kuruluş her yıl düzenli olarak gözetime tabii tutulur.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, TSE Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları, Belgelendirilmiş Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Prosedürü ve Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesini “Dokumanlar” kısmından inceleyebilirsiniz.

Üretim yeri ve gözetim şartları; ilgili ürün standardına ait “Belgelendirme Föyleri” ve “Üretim Yeri İnceleme Raporu” nda tanımlıdır. Başvuru aşamasında “ilgili belgelendirme föylerine” ulaşabilir, “Üretim Yeri İnceleme Raporu Formu” nu ise başvuru sonrasında ilgili Belgelendirme Müdürlüğünden talep edebilirsiniz.

Ürün belgelendirme faaliyeti 5 ana sektör (Elektroteknik, Gıda, Kimya, Makine ve Yapı Malzemeleri) altında yürütülmekte olup, Ankara merkezde Sektör Müdürlükleri, Bölgelerde ise Belgelendirme Müdürlüğü altında hizmet vermektedir.

Ürün Belgeleri:

 • TSE/TSEK Belgesi
 • TSE Yıldız/Çift Yıldız Belgesi
 • Ergonomi Belgesi
 • TSE IEC IECEE CB Deney Belgesi
 • CCA- NTR Belgesi
 • EMU TSE EMC Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi
 • ENEC Belgesi
 • TSE-HAR Belgesi
 • TSE E0/E1 Formaldehit Emisyon Belgesi
 • G İşareti
 • Güvenli-Yeşil Bina (GYB)/ Yeşil Sanayi Kuruluşu (YSK) Belgesi
 • TSE Ürün Tip sertifikası
 • G Mark
 • Glutensiz Ürün Belgesi
 • TSE Vejetaryen ve TSE Vegan Belgeleri
 • SASO

Online Başvuru yapmak için Tıklayınız…

Dokümanlar kısmındaki bulunan Ürün Belgelendirme Başvuru Formu bilgi içindir, Online Başvuru ekranında başvuru bilgilerinizi girdikten sonra sistem tarafından otomatik doldurulmuş halini görebilirsiniz.

Online yapılan başvurular kuruluşun üretim yeri adresine göre ilgili Belgelendirme Müdürlüğüne yönlendirilir.

Online başvuruyu eğer e-imza ile tamamlamamış iseniz, doldurulmuş başvuru formu (ıslak imzalı) ve eklerini ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

 

Online başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken evraklar:

a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge

b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri

c) Marka tescil belgesi

d) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise aralarında yapılan sözleşme

e) Avans dekontu( TSE’den belgeli kuruluşlardan avans ödemesi istenmez) (Yurt içinde bulunan başvuru sahiplerindan yatırdıkları avansa dair dekont alınmaz. Avans yatırılıp yatırılmadığı ilgili birimin idari bürosu tarafından Muhasebe Takip Sistemi’nden veya Muhasebe Birimi ile koordineli olarak tespit edilir.)

f) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri suretleri

g) Ayniyet beyanı formu (varsa) AYNİYET BEYANI FORMU

Birim Adı Telefonu Mail Adres
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 0312 – 416 64 81
0312 – 416 64 82
belgelendirme@tse.org.tr Necatibey Cad. No. 112
Bakanlıklar / Ankara
Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 – 416 65 10
0312 – 416 66 78
belgegrupbsk@tse.org.tr
Elektroteknik Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 63 96/ 416 65 65/ 416 67 37/ 416 64 41/ 416 64 80 elektrotekniksekmud@tse.org.tr
Gıda Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 87
0312 – 416 67 51
gidasekmud@tse.org.tr
Kimya Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 88/ 416 65 67/ 416 65 70/ 416 65 03 KimSekMud@tse.org.tr
Makine Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 25/ 416 67 73/ 416 67 33/ 416 63 83/ 416 66 49/ 416 64 31 MakineSekMud@tse.org.tr
Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 63 79/ 416 65 04/ 416 62 90/ 416 64 94/ 416 65 64 yapimalzsekmud@tse.org.tr
Adana Belgelendirme Müdürlüğü 0322 – 458 19 40-41 adana@tse.org.tr
Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürlüğü 0272 – 215 14 15 afyon@tse.org.tr
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü 0242 – 334 01 17-18 antalya@tse.org.tr
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü 0224 – 243 80 00 bursa@tse.org.tr
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü 0364 – 254 93 45
0364 – 254 95 66
corum@tse.org.tr
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü 0258 –  269 13 65
0258 – 269 13 66
denizli@tse.org.tr
Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğü 0412 – 228 92 66 diyarbakır@tse.org.tr
Elazığ Belgelendirme Müdürlüğü 0424 – 218 35 00 elazig@tse.org.tr
Erzurum Belgelendirme Müdürlüğü 0442 – 235 14 14

0442 – 235 35 50

erzurum@tse.org.tr
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü 0222 – 220 17 44
0222 – 322 80 00
eskisehir@tse.org.tr
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü 0342 – 337 95 03 gaziantep@tse.org.tr
İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü 0262– 723 12 79
0 262 723 12 73
istanbulbelge@tse.org.tr
İzmir Belgelendirme Müdürlüğü 0232- 376 24 25 izmir@tse.org.tr
Kastamonu Belgelendirme Müdürlüğü 0366 222 28 73
0366 222 28 74
kastamonu@tse.org.tr 
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü 0352 – 321 12 25
0352 – 321 11 06-07-08-09
kayseri@tse.org.tr
Konya Belgelendirme Müdürlüğü 0322 – 239 04 80 konya@tse.org.tr
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü 0422 – 237 56 34 malatya@tse.org.tr
Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğü 0384 – 214 07 87 nevsehir@tse.org.tr
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü 0264 -291 26 75 sakarya@tse.org.tr
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü 0362 – 266 40 20-21 samsun@tse.org.tr
Şanlıurfa Belgelendirme Müdürlüğü 0414 – 312 15 94 surfa@tse.org.tr
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü 0462 – 326 44 21 trabzon@tse.org.tr
Van Belgelendirme Müdürlüğü 0432 – 215 18 18 van@tse.org.tr
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü 0222 – 220 17 44 0222 – 322 80 00 eskisehir@tse.org.tr Yenibağlar Mahallesi Fidan Sokak No: 25 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler