Nükleer Yapı Denetimleri 

Türk Standardları Enstitüsü, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 787 nci maddesi ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde nükleer santral sahalarında bulunan nükleer güvenlik açısından önemli olan ve olmayan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini yapmak üzere 08.04.2022 tarihinde  Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu (NYDK) olarak yetkilendirilmiştir.
Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat/kod/standartlara uygun olarak kurulması amacıyla yürütülecek olan nükleer yapı denetim faaliyetleri, TSE ile Kurucu arasında akdedilmesi muhtemel hizmet sözleşmesi ile Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülecektir.
TSE, kurulacak veya tadil edilecek nükleer santrallerin saha içi ve dışında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini,  tedarikçilerin yetkinliğini ve deneyimlerini, türünün ilk örneği (first of a kind) bir imalat, inşaat ve montaj işinin var olup olmamasını, kullanılan malzemenin uygunluğunu, faaliyetin karmaşıklığını ve bu faaliyet için gerekli deneyimi dikkate alarak nükleer yapı denetim faaliyetlerini dereceli bir yaklaşımla gerçekleştirmektedir.
TSE, hali hazırda inşa süreci devam eden Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından Teknik Destek Kuruluşu (TDK) olarak yetkilendirilmiş ve bu yetki kapsamında inşaat, saha, montaj ve imalat denetimleri faaliyetlerini teknik uzmanları veya her disiplinin ilgili uzmanları tarafından dereceli bir yaklaşımla gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir.
Bu projede elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe ile yurtiçinde ve yurtdışındaki nükleer enerji santrali projelerinde NYDK ve TDK olarak hizmet verebilmek için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. TSE, bugüne kadar faaliyet gösterdiği tüm alanlarda; özellikle ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda rekabet gücünü artırmak için lider ve saygın bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak, kamu yararını her zaman öncelikli tutma sorumluluğuyla hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışma Yapılmaktadır…

Çalışma Yapılmaktadır…

Mai:nuclear@tse.org.tr
Tel:0312 592 51 80
Adres:100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No:1 Ostim/Yenimahalle ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler