Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin amacı piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (AB) 2016/425
KAPSAM:
Onaylanmış Kuruluşumuzun yeni hizmet kapsamı, 31.12.2020 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Kuruluşlar (NANDO) web sitesinde yayımlanmıştır. KKD Yönetmeliği güncel hizmet kapsamımız aşağıda dikkatinize sunulmuştur;

TSE HİZMET KAPSAMI VE İLGİLİ HARMONİZE STANDARDLAR
AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
TS EN 50321 Elektriksel yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin
TS EN ISO 20345 Emniyet Ayak Giyecekleri
TS EN ISO 20346 Koruyucu Ayak Giyecekleri
TS EN ISO 20347 İş Ayak Giyecekleri
TS EN 14404+A1 Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular
TS EN 15090 İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri
BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR
TS EN 397+A1 Endüstriyel Emniyet Baretleri
TS EN 812 Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar
EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR
TS EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler
TS EN 407 Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler
TS EN 420 + A1 Koruyucu Eldivenler Genel Özellikleri-Deney Metotları
VÜCUT KORUYUCU DONANIMLAR (GİYSİLER)
TS EN ISO 20471 Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek- Deney Metotları ve Özellikler
TS EN 343+A1/AC Koruyucu Giyecekler – Yağmura Karşı Koruma
TS EN 14605+A1 Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip Pb [3] Ve Tip Pb [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri
TS EN 14126 +A1 Koruyucu Giyecekler- Patojen Organizmalara Karşı- Performans Özellikleri Ve Deney Metotları
TS EN 13034+A1 Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 Ve Tip Pb [6] Donanımı)
TS EN ISO 13982-1 Hava İle Yayılan Katı Parçacıklara Karşı Tüm Vücuda Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 5 Giyecek)
GÖZ VE YÜZ KORUYUCULAR
TS 5560 EN 166 Kişisel Göz Koruması- Özellikler
SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR
TS EN 149+A1 Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler- Özellikler, Deneyler Ve İşaretleme

CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar. Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge 6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Teknik Dosya
9- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu eğer halihazırda TSE’den belgeli ise

Direktif Sorumlusu:
Ahmet ÇEKİRGE
Mail: aycekirge@tse.org.tr
Tel: 90 – 0312 416 6444
Fax: 90 – 0312 416 6282
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler