Asansör Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme İşlemleri 

“2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamımız:

Asansörler için:

–Asansörler için Tam Kalite Güvencesi- Modül H1 (2014/33/AB Ek XI)
-Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G),(2014/33/AB Ek VIII)

 

Asansör Güvenlik Aksamları için:

Asansör Güvenlik Aksamları

 1. Ek I’in 3.2 maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar
 2. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar
 3. Tamponlar
  a) Enerji depolayan tamponlar
  i) Doğrusal olmayan
  ii) Dönüş hareketi sönümlemeli
  b) Enerji harcayan tamponlar

ve

Asansör Güvenlik Aksamlarının AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek IV-A
Asansör Güvenlik Aksamlarının Rastgele Kontrol ile Tipe Uygunluğu (Modül C2) Ek IX
Asansör Güvenlik Aksamlarının Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E) Ek VI
Kapsamında belgelendirme yapılmaktadır.

Asansörlerde CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar. Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Asansör Yönetmeliği Bilgi Formu veya Asansör Güvenlik Komponenti Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge
6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerine ait tam zamanlı çalıştığını gösteren belgeler
9- Asansör Teknik Dosyası
10- Kalite Sistem Dosyası (Modül H1, C2, E kapsamında yapılan başvurularda)
11- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu ‘eğer halihazırda TSE’den belgeli ise “

Direktif Sorumlu:
Oktay Akman
Tel: 90 – 312 416 65 68
Faks: 90 – 312 416 62 82
Mail: oakman@tse.org.tr

Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler